KOHTEESSA OLEVISTA YKSIKÖISTÄ EI TÄYTTÄ VARMUUTTA, HÄLYYTYKSEEN MERKITYT YKSIKÖT EI VÄLTTÄMÄTTÄ PAIKALLA.
JA EMME VASTAA ETTÄ SIITÄ ETTÄ ONKO KYSEISEISILLÄ ASEMILLA TOIMINTAA..
HÄLYTYKSET 2019
  PVM     TEHTÄVÄ/VALMIUS   YKSIKKÖ   AIKA   HÄLYTETYT YKSIKÖT
                     
                     
        TAMMIKUU            
        HELMIKUU            
1 04.02.2019     TIELIIKENNEONNETTOMUUS/PERUTUS   ES411       RES32,RES411,RES441,RES421
2 08.02.2019     461B/PERUTUS   ES411       RES401,RES411
3 08.02.2019     103A/PERUTUS   ES411       RES32,RES451,RES411
4 15.02.2019     RAKENNUSPALO/ASEMA VALMIUS   ES411   19:41-22:33   RES211,RES32,RES401,RES411,RES461,RES463,EES738
5 16.02.2019     TIELIIKENNEONNETTOMUUS/PERUTUS   ES411       RES32,RES411,RES421,RES461,EES738
        MAALISKUU            
6 17.03.2019     RAKENNUSPALO/PERUTUS   ES411       RES32,RES411,RES441
7 23.03.2019     RAKENNUSPALO/PERUTUS   ES411       RES411,RES421,RES441
        HUHTIKUU            
8 01.04.2019     RAKENNUSPALO/PERUTUS   ES411       RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441,EES722
        TOUKOKUU            
9 03.05.2019     103B/PERUTUS           RES401,RES411,RES421
10 04.05.2019     103A/PERUTUS           RES32,RES401,RES411
11 06.05.2019     422B/ASEMA VALMIUS       14:17-14:54   RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441,RES443
12 08.05.2019     402B/KOHTEESSA   ES411   17:11-22:30   RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441,RES443,RES481,RES483
13 23.05.2019     551B/           RES32,RES411,RES421,RES441,EES731
14 26.05.2019     H351N/ASEMA VALMIUS   ES411   18:21-19:40   (RES411,RES40VV) EES737,RES32,RES401,RES461,RES511,RES513
15 29.05.2019     401A/           RES401,RES411,RES441
        KESÄKUU            
16 12.06.2019     402A/ ASEMA VALMIUS   ES411       RES31,RES401,RES403,RES411,RES421,RES451,RES461,RES481
17 16.06.2019     442B/ ASEMA VALMIUS   ES411   19:43-21:00   RES32,RES401,RES411,RES441,EES722,RES731
18 22.06.2019     H351/ ASEMA VALMIUS   ES411   19:29-01:35   RES411,RES421
19 23.06.2019     H351/ ASEMA VALMIUS   ES411   10:25-12:15   RES411,RES421,ES401,RES468,VES8282
20 24.06.2019     581D/PERUTUS           RES32,RES411,RES421,RES461
        HEINÄKUU            
21 01.07.2019     402B/           RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441
22 01.07.2019     421B/           RES411,RES421,RES441,RES441,RES443
23 18.07.2019     103A/           RES32,RES401,RES411,RES421,RES441
24 18.07.2019     471C/           RES401,RES411
25 23.07.2019     421B/           RES401,RES403,RES4099,RES411,RES421,RES463,RES513
26 24.07.2019     103B/           RES401,RES411
27 24.07.2019     H351N/           RES411,RES421
28 25.07.2019     422B/           RES32,RES401,RES403,RES411,RES441,RES443,RES451,RES453
29 26.07.2019     552D/           RES411,RES421,RES441
        ELOKUU            
30 09.08.2019     461C/           RES32,RES411,RES421,RES451
31 12.08.2019     461C/           RES401,RES411
32 16.08.2019     402B/           RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441,EES722
        SYYSKUU            
33 03.09.2019     401B/PERUTUS           RES401,RES411,RES421,RES441
34 10.09.2019     461C/           RES411,RES421,RES481
35 10.09.2019     471C/           RES411,RES421,RES481
36 10.09.2019     402B/           RES32,RES401,RES403,RES411,RES481
37 15.09.2019     401B/           RES32,RES411,RES421,RES441
        LOKAKUU            
38 05.10.2019     H351N/           RES411,RES_40VV
39 09.10.2019     103B/           RES401,RES411
40 25.10.2019     403B/   ES411   01:07-08:00   RES31,RES32,RES401,RES403,RES406,RES411,RES421,RES441,RES443
41 29.10.2019     202B/           RES32,RES411,RES421,RES441,RES497,EES734
        MARRASKUU            
42 24.11.2019     103A /PERUTUS           RES32,RES401,RES411,RES421,RES441
43 26.11.2019     401B/ PERUTUS           RES32,RES401,RES411
44 30.11.2019     402B/ PERUTUS           RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441
        JOULUKUU            
45 26.12.2019     402B/           RES32,RES401,RES403,RES411,RES421,RES441,EES722
46 27.12.2019     203A/ASEMA VALMIUS   ES411   12:23-13:30   RES32,RES401,RES405,RES411,RES441,EES722,RES731,RES734,PES321
                     
Powered by Smart Kotisivutyökalu